PMS-förbundet

Vad är PMS-förbundet?

PMS-förbundet är till för alla som påverkas av PMS och PMDS. För att hjälpa och ge stöd till de drabbade genom att ge tips och råd. Du som vill kan bli medlem i PMS-förbundet för att hjälpa till att öka kunskapen och medvetenheten kring PMS och för att hjälpa till att förbättra kvinnors hälsa.

PMS-förbundet är en ideell organisation vars ändamål är att sprida kunskap om PMS och PMDS.

PMS-förbundet var med och startade PMS-dagen. Den skapades för att uppmärksamma PMS, som närmare 8 av 10 kvinnor har. Men eftersom det fortfarande saknas stor kunskap i ämnet startades denna dag för att göra folk uppmärksamma och förstående.