Långvarig smärta

Långvarig smärta som inte är uppenbar för ögat är en vanlig utmaning i människors liv. Det kan dock vara svårt för omgivningen att upptäcka när någon lider av kronisk smärta. Detta beror ofta på att värken inte är synlig, men den kan ändå ha en betydande negativ inverkan på en persons liv på många olika sätt. Det är av stor vikt att vara medveten om förekomsten av smärta som inte syns, så att man kan erbjuda rätt behandling och stöd till personer som drabbas.

Vad är långvarig smärta?

Långvarig smärta, också känd som kronisk smärta, är en typ av värk som varar eller återkommer regelbundet under en längre tid. Den skiljer sig från akut smärta, som är en direkt respons på en skada och brukar vara tillfällig. Långvarig smärta kan vara kopplad till en initial skada eller sjukdom, som ryggskador eller fibromyalgi, eller den kan sakna en tydlig orsak. Ibland kan den bestå även efter det att en skada eller sjukdom har läkts.

Det är viktigt att ta personer som lider av det på allvar och ge dem den hjälp och stöd som de behöver för att leva ett så normalt liv som möjligt. Detta kan inkludera rätt medicinering, fysisk terapi, psykologisk terapi och alternativa behandlingar.

Symtom

 • Varaktighet: Värken är ihållande, förekommer dagligen och varar i minst 3 till 6 månader.
 • Variation i känsla: Den varierar i karaktär och är inte konstant likadan hela tiden.
 • Spridning av smärta: Smärtan tenderar att sprida sig och bli intensivare efter fysiska aktiviteter som belastar det drabbade området.
 • Påverkan på humöret: Långvarig smärta kan negativt påverka humöret och i vissa fall leda till psykiska tillstånd som depression och ångest.
 • Trötthet: Att ständigt ha ont leder ofta till trötthet, vilket kan göra det svårt att fullfölja dagliga aktiviteter och påverka livskvaliteten.

Vanliga orsaker till långvarig smärta

Långvarig smärta kan ha en rad olika orsaker, och det är inte alltid lätt att identifiera den exakta källan. En del personer utvecklar långvarig smärta efter en skada eller en operation, medan andra kan uppleva det utan någon uppenbar anledning. Här är några av de vanligaste orsakerna:

 • Sjukdomar och tillstånd: Vissa sjukdomar såsom fibromyalgi, migrän, reumatoid artrit, och osteoartrit kan orsaka ihållande värk. Även tillstånd som endometrios och kronisk bäcken-smärta är kända orsaker.
 • Skador: En initial skada, som en ryggskada, kan ibland leda till kronisk smärta. Även om skadan har läkt kan smärtan kvarstå.
 • Nervskador: När nerverna skadas, till exempel genom diabetes eller en skada, kan de skicka smärtsignaler till hjärnan även när de inte är utsatta för skadliga stimuli.
 • Kirurgiska ingrepp: Efter vissa operationer kan patienter uppleva kronisk smärta, trots att det opererade området har läkt.
 • Infektioner: Vissa infektioner eller inflammatoriska tillstånd kan också leda till långvarig värk.
 • Okända orsaker: Ibland kan människor uppleva kronisk smärta utan någon uppenbar orsak. I dessa fall kan det vara svårare att diagnostisera och behandla den.

Behandling

Behandlingar för långvarig smärta kan inkludera medicinering, fysisk terapi, psykologisk terapi och alternativ medicin såsom akupunktur och massage. Det är viktigt att söka professionell hjälp om du upplever denna typ av värk, så att du kan få rätt diagnos och behandling för att förbättra din livskvalitet.

1177 kan du läsa mer om, när du bör söka vård om du har långvarig värk.

Skillnaden mellan akut och kronisk smärta

Akut smärta är vanligtvis en kortvarig smärta som uppstår som en direkt följd av en skada eller sjukdom. Det kan vara en stickande, brännande eller skärande värk och det förväntas försvinna när den underliggande orsaken har behandlats. Kronisk smärta en kvarvarande värk som varar längre än sex månader och som fortsätter även efter att den underliggande orsaken har behandlats. Det kan vara svår att behandla och kan ha en betydande inverkan på en persons livskvalitet.

Att leva med kronisk smärta

Att leva med kronisk smärta är en utmaning som påverkar varje aspekt av en persons liv. För den som lider av denna smärta är det en daglig kamp att hantera symtomen och bibehålla en acceptabel livskvalitet. Smärtan kan vara konstant närvarande och variera i intensitet, vilket gör det svårt att förutsäga när den kommer att försämras eller lätta. Denna osäkerhet kan vara påfrestande och skapa stress och ångest.

Att hantera kronisk smärta kräver tålamod, uthållighet och en helhetssyn på vården. Det innebär ofta att prova olika behandlingsmetoder, inklusive mediciner, fysisk terapi och alternativa terapier, för att hitta lindring. Att söka stöd från hälso- och sjukvårdspersonal, terapeuter och stödgrupper kan vara avgörande för att utveckla strategier för att hantera smärtan och förbättra livskvaliteten.